→ Informace k zápisu

AKTUALITY


 11.09.2020 ZAHRADNÍ PÍTKO
Vážení rodiče.
Mám pro Vás jeden páteční zázrak..... :)
Zahradní pítko pro děti je již opraveno.
Náhradní součástka dorazila zázračně rychle, oproti avizovanému měsíci.
Alena Forejtová,DiS ředitelka mateřské školy
 

 09.09.2020 PITNÝ REŽIM- COVID 19
Vážení rodiče.
Aby toho nebylo málo, rozbilo se nám zahradní pítko pro děti.
Opraveno bude za cca 1 měsíc.
Dávejte tedy dětem každý den do školky batoh a do něj lahvičku s vodou.Batohy si budou děti nosit na pobyt venku.
Bude tak zajištěna hygiena-každý má svou lahvičku.
Děkuji za spolupráci.
Alena Forejtová,Dis. ředitelka mateřské školy
 

 09.09.2020 COVID 19- NOVÁ OPATŘENÍ
Vážení rodiče.
Vzhledem k zavedeným pravidlům v naší škole(roušky, dezinfekce, omezený počet osob doprovázejících dítě, minimalizovaný čas strávený v budově při předávání a vyzvedávání dětí)
a vzhledem k faktu, že tato pravidla respektujete a poctivě dodržujete,
netýkají se vás v naší škole žádné změny s ohledem na COVID 19.Dodržujte prosím tato pravidla i nadále.
Děkuji Vám za to.....

Dbejte prosím na zdraví ostatních a nevoďte do školy dítě s kašlem,rýmou, teplotou, či jinými projevy nemoci.

Alena Forejtová,DiS. ředitelka mateřské školy
 

 09.09.2020 SPORTOVNÍ DOPOLEDNE S SK UNION VRŠOVICE
14.9.2020 si půjdeme s dětmi z červené a modré třídy užít sportovní dopoledne na hřiště SK Union Vršovice, Na Vrších 1, Praha 10.
Příchod dětí do školy v tento den je do 8:15(svačina bude dříve a v 9:30 již máme být na hřišti)
Děti budou potřebovat jen sportovní oblečení a obuv.
Pokud chcete Vaše děti přijít podpořit, jste vítáni a rádi Vás uvidíme.
Tato akce je v tento den určena pouze pro naši školu.
 

 09.09.2020 JAK NA ZDRAVÉ ZOUBKY
Ve čtvrtek, 10.9.2020 proběhne v naší škole- pro děti z modré, červené a žluté třídy - preventivní program JAK NA ZDRAVÉ ZOUBKY.
Přednášet jim přijdou studentky z 1.lékařské fakulty Univerzity Karlovy,obor Zubní lékařství.
DĚTI SI PŘINESOU ZUBNÍ KARTÁČEK -v podepsaném igelitovém sáčku.
Program bude probíhat v jednotlivých třídách.

 

 28.08.2020 SCHŮZKY RODIČŮ
TŘÍDNÍ SCHŮZKY RODIČŮ

1.TŘÍDA- ČERVENÁ 7.9.2020 V 16:30

2.TŘÍDA- ZELENÁ 3.9.2020 V 16:30

3.TŘÍDA- MODRÁ 2.9.2020 V 16:30

4.TŘÍDA- ŽLUTÁ 8.9.2020 V 16:30
 

 27.08.2020 Manuál k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid 19
Dokument ZDE

 

 26.08.2020 PREVENTIVNÍ PRAVIDLA A OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S COVID 19
Preventivní pravidla a opatření mateřské školy v souvislosti s Covid 19

Nastavení opatření a pravidel vychází z několika faktorů, a to zejména z:

• povinností školy daných legislativou (zákon o ochraně veřejného zdraví, školský zákon, vyhláška 410/2005 Sb. atd.)
• podmínek školy a aktuální situace
• doporučení Ministerstva zdravotnictví, Krajské hygienické stanice, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a zřizovatele

Tato doporučení se vzhledem k situaci mohou měnit, proto sledujte webové stránky a nástěnky, kde pro Vás budou aktualizovány. S tím může docházet i k přesunu, či zrušení některých akcí školy.

Organizace:

* Do budovy školy je povolen vstup pouze osobám bez respiračního onemocnění, zvýšené teploty a jiných příznaků virového onemocnění.

* Pokud dítě trpí alergií, jejíž projevy jsou zaměnitelné s respiračním onemocněním, je nutné tento fakt doložit lékařskou zprávou. V opačném případě nebude možné dítě do školy přijmout.

* 1 dítě doprovází po budově pouze 1 osoba a tato se v budově zdržuje pouze po nezbytně nutnou dobu.

* Po budově se osoba, doprovázející dítě, pohybuje výhradně v roušce. Při vstupu do budovy vždy použije dezinfekci na ruce.

* Děti nemusí používat roušku, ani dezinfekci (ruce si děti umyjí po vstupu do třídy)

* Pokud se u dítěte během pobytu v mateřské projeví známky nemoci, škola bude informovat zákonné zástupce dítěte a tito jsou povinni si své dítě v nejkratší možné době vyzvednout.

* 1 roušku (pro vaše dítě) v podepsaném igelitovém sáčku předejte ve své třídě.

V Praze, 27. srpna 2020
Alena Forejtová,DiS.
ředitelka mateřské školy

 

 18.08.2020 Zahájení provozu – školní rok 2020/2021
Informace ZDE

 

 01.07.2020 Oznámení o přerušení provozu Mateřské školy
Informace ZDE

 

 02.09.2020 Školní řád
Školní řád ZDE

Časový rozpis ZDE
Bezpečnostní kódový systém ZDE
Kdo se stará o Vaše děti ZDE
Kriteria pro zařazení a účast dítěte na akci školy ZDE
 

 30.05.2018 Dokumenty školy
Dokument o zpracování osobních údajů ve škole ke stažení ZDE

 

 13.08.2014 Desatero pro rodiče
Pro zobrazení kliknětě prosím zde
 

Mateřská škola Vladivostocká

Vladivostocká 8/1034, 100 00 Praha 10 – Vršovice
telefon: 267 310 633
e-mail: skolka@vladivostocka.cz

administrace