AKTUALITY


 17.09.2019 Školní řád
Ke stažení ZDE
English version HERE
 

 07.08.2019 Zahájení provozu – školní rok 2019/2020
Dokument ke stažení ZDE
 

 07.08.2019 Informace - školní rok 2019/2020
Informace pro rodiče - dokument ZDE

Úplata za předškolní vzdělávání dítěte ve školním roce 2019/2020 - dokument ZDE
 

 07.08.2019 Záloha – stravné pro šk.rok 2019/2020
V souladu s vyhláškou č.107/2005 Sb., je stanovena měsíční záloha na stravné za 1 dítě následovně:

Děti ve věku 3–6 let 946,- Kč (43,- Kč/1 den)

Děti s odkladem školní docházky : 1012,- Kč (46, Kč/1 den)

Měsíční záloha je splatná do 25.dne v měsíci na následující měsíc.
 

 13.05.2019 Školní rok 2019/2020
Rozhodnutí o výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ZDE

 

 15.04.2019 Oznámení o přerušení provozu Mateřské školy, Praha 10, Vladivostocká 8/1034
zřízené městskou částí Praha 10, v letních měsících školního roku 2018/2019.

Ředitelka mateřské školy, v souladu s ustanovením § 35 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a § 3 odst. 1 vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, po projednání se zřizovatelem stanovila:
 
Přerušení provozu mateřské školy, Praha 10, Vladivostocká 8/1034, v období   
1. července 2019   -   31. srpna 2019.
 
Úplata za předškolní vzdělávání a platba za stravné v době přerušení provozu: 0,-Kč

Provoz mateřské školy bude zahájen 2.9.2019

NÁHRADNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL ve školním roce 2018/2019 - dokument ZDE
 

 30.05.2018 Dokumenty školy
Dokument o zpracování osobních údajů ve škole ke stažení ZDE

 

 13.08.2014 Desatero pro rodiče
Pro zobrazení kliknětě prosím zde
 

Mateřská škola Vladivostocká

Vladivostocká 8/1034, 100 00 Praha 10 – Vršovice
telefon: 267 310 633
e-mail: skolka@vladivostocka.cz

administrace