→ Informace k zápisu

AKTUALITY


 12.02.2021 KARNEVAL 16.2.2021
Vážení rodiče.

Připomínám, že dne 16.2.2021 proběhne ve všech třídách

KARNEVAL, CO DŮM DAL :)

Karneval letos není nijak stylizovaný a výběr masek je zcela v režii vašich dětí a vás.
My se už těšíme, čím nás překvapíte

 

 11.02.2021 INFORMACE PRO ČERVENOU TŘÍDU
Vážení rodiče.
Kdo ještě nebyl kontaktován hygienou- již je to min 6 dní od posledního setkání s pozitivní osobou v naší škole,
a lze tedy udělat vašim dětem test na Covid 19.
Kontaktujte praktického lékaře svého dítěte oznamte karantenu dítěte a on už ví jak dále postupovat.
Při nástupu do školy nejdříve 16.2.2021 budete negativní výsledek testu předkládat ve škole,
nebo ho můžete poslat i na e-mail školy.
 

 10.02.2021 Zpráva z hygienické stanice pro červenou třídu
Dokument ZDE

 

 10.02.2021 ČERVENÁ TŘÍDA-AKTUÁLNĚ 2
Vážení rodiče.
Právě jsem obdržela zprávu z hyg.stanice ohledně karantény červené třídy.
Karantena je nařízena do 15.2.2021.
a cituji:

Pokud je v době do 90 dnů po prodělaném onemocnění dítě/pedagog/zaměstnanec v kontaktu v rodině nebo ve škole s další COVID-19 pozitivní osobou,
karanténa se na něj nevztahuje, tj. nepožaduje se ani testování, pokud nejeví známky onemocnění.
90denní lhůta po prodělaném onemocnění se vždy počítá ode dne odběru biologického materiálu,
ze kterého byl vyšetřením získán první pozitivní výsledek.

Až Vás tedy bude kontaktovat hygiena, sdělte jim o již prodělaném covidu vašeho dítěte
( pokud tedy covid prodělalo, mělo pozitivní test)
a pokud mu nebude karanténa nařízena, a dítě pošlete do školy,
informujte mne o této skutečnosti obratem na školní e-mail abych zařídila provoz třídy,
jelikož jsem v tuto dobu slabší o 3 učitele.

Celou zprávu z hyg.stanice vložím na web školy.
Ošetřovačku pro dítě v karanténě již nevystavuje škola.

Potřebné informace a formulář naleznete na stránkác PSSZ www.cssz.cz, info na : https://www.mpsv.cz/osetrovne

K tomu si vytisknete zprávu z hygieny, která bude do cca 13:30 na těchto stránkách ke stažení.
Děkuji Forejtová
 

 09.02.2021 ČERVENÁ TŘÍDA-AKTUÁLNĚ
Vážení rodiče Z nařízení hygienické stanice jde od 10.2.2021 celá červená třída do karantény
Další informace budu sdělovat během zítřka, po dalších instrukcích z hygieny.
Sledujte prosím web školy.
Pevné zdraví
Alena Forejtová
 

 09.02.2021
Vážení rodiče.

Zaměstnanec z červené třídy je pozitivní na Covid 19.
Čekám na vyjádření hygieny a o dalším postupu vás budu aktuálně informovat.
Pokud se rozhodnete po nějakou dobu nedávat děti do školy,
informujte nás o tom přes el. omluvenku na webu školy.
Třída bude dnes dezinfikována ozonem.

 

 15.01.2021 Informace ZŠ EDEN pro rodiče předškolních dětí
Dokument ZDE

 

 01.12.2020 Omezení provozu MŠ - 28.12. - 31.12. 2020
Více informací ZDE

 

 13.11.2020 Větrníkové novinky 11/2020
Dokument ZDE

 

 03.11.2020 SPOLU, HRAVĚ A ZDRAVĚ
Vážení rodiče.
Naše škola je zapojena do projektu společnosti MY.Aktivity o.p.s s Názvem Spolu, hravě a zdravě.

Vzhledem k současné situaci jsou veškeré aktivity tohoto projektu situovány ven a jsou rozděleny na skupiny

4.11. - sportovní dopoledne od 9:45

5.11. - sportovní dopoledne od 9:45

10.11. - divadelní představení od 10:00 pro zelenou a žlutou třídu

11.11. - divadelní představení od 10:00 pro červenou a modrou třídu

18.11. - komentovaná vycházka po okolí od 9:30 -POUZE PŘEDŠKOLÁCI

19.11. - komentovaná vycházka po okolí od 9:30 -POUZE PŘEDŠKOLÁCI

Komentovanou vycházku lze sloučit pouze do jedné(18.11.).Záleží na počtu dětí.

Děkuji všem rodičům, kteří si v této situaci nouzového stavu ponechávají své děti doma, nebo je vyzvedávají po obědě.
Momentálně jsme ve stavu, kdy chybí ze zdravotních důvodů 2 paní učitelky(ne s Covidem)

Pokud se rozhodnete své děti na tato odpoledne do školy přivést, rádi je uvidíme :) a pokud budou moci jít po obědě, moc nám to pomůže a děkujeme za to.

Vyjděme si vstříc a zvládneme to......

Alena Forejtová,Dis.
ředitelka mateřské školy

 

 09.10.2020 BRUSLENÍ DOČASNĚ ZRUŠENO
Vážení rodiče.
Podle informací s ohledem na nouzový stav je zimní stadion Slavia uzavřen.
Tím se ruší lekce bruslení pro červenou a modrou třídu.
Doufejme, že jen na avizovaných 14 dní.

Alena Forejtová,DiS.
ředitelka mateřské školy

 

 02.10.2020 OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S COVID 19 V NAŠÍ ŠKOLE
Vážení rodiče.
Po prostudování všech dostupných materiálů- ( Nařízení hygienické stanice hlavního města Prahy, Usnesení vlády České republiky a Informací z MŠMT- tyto jsou Vám k dispozici na nástěnce u hlavního vchodu)
Vám oznamuji toto:
Mateřské školy se v běžném režimu žádný z bodů netýká.
Můžeme sportovat, zpívat a být spolu.....
Zatím tedy prosím o dodržování hygienických pravidel a o respektování ochrany zdraví všech tím, že nevodíte děti s příznaky nemoci do školy a v budově školy používáte roušky a dezinfekci na ruce.

Děkuji Vám všem za spolupráci.

Alena Forejtová, DiS.
ředitelka mateřské školy
 

 09.09.2020 COVID 19- NOVÁ OPATŘENÍ
Vážení rodiče.
Vzhledem k zavedeným pravidlům v naší škole(roušky, dezinfekce, omezený počet osob doprovázejících dítě, minimalizovaný čas strávený v budově při předávání a vyzvedávání dětí)
a vzhledem k faktu, že tato pravidla respektujete a poctivě dodržujete,
netýkají se vás v naší škole žádné změny s ohledem na COVID 19.Dodržujte prosím tato pravidla i nadále.
Děkuji Vám za to.....

Dbejte prosím na zdraví ostatních a nevoďte do školy dítě s kašlem,rýmou, teplotou, či jinými projevy nemoci.

Alena Forejtová,DiS. ředitelka mateřské školy
 

 09.09.2020 SPORTOVNÍ DOPOLEDNE S SK UNION VRŠOVICE
14.9.2020 si půjdeme s dětmi z červené a modré třídy užít sportovní dopoledne na hřiště SK Union Vršovice, Na Vrších 1, Praha 10.
Příchod dětí do školy v tento den je do 8:15(svačina bude dříve a v 9:30 již máme být na hřišti)
Děti budou potřebovat jen sportovní oblečení a obuv.
Pokud chcete Vaše děti přijít podpořit, jste vítáni a rádi Vás uvidíme.
Tato akce je v tento den určena pouze pro naši školu.
 

 09.09.2020 JAK NA ZDRAVÉ ZOUBKY
Ve čtvrtek, 10.9.2020 proběhne v naší škole- pro děti z modré, červené a žluté třídy - preventivní program JAK NA ZDRAVÉ ZOUBKY.
Přednášet jim přijdou studentky z 1.lékařské fakulty Univerzity Karlovy,obor Zubní lékařství.
DĚTI SI PŘINESOU ZUBNÍ KARTÁČEK -v podepsaném igelitovém sáčku.
Program bude probíhat v jednotlivých třídách.

 

 28.08.2020 SCHŮZKY RODIČŮ
TŘÍDNÍ SCHŮZKY RODIČŮ

1.TŘÍDA- ČERVENÁ 7.9.2020 V 16:30

2.TŘÍDA- ZELENÁ 3.9.2020 V 16:30

3.TŘÍDA- MODRÁ 2.9.2020 V 16:30

4.TŘÍDA- ŽLUTÁ 8.9.2020 V 16:30
 

 27.08.2020 Manuál k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid 19
Dokument ZDE

 

 26.08.2020 PREVENTIVNÍ PRAVIDLA A OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S COVID 19
Preventivní pravidla a opatření mateřské školy v souvislosti s Covid 19

Nastavení opatření a pravidel vychází z několika faktorů, a to zejména z:

• povinností školy daných legislativou (zákon o ochraně veřejného zdraví, školský zákon, vyhláška 410/2005 Sb. atd.)
• podmínek školy a aktuální situace
• doporučení Ministerstva zdravotnictví, Krajské hygienické stanice, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a zřizovatele

Tato doporučení se vzhledem k situaci mohou měnit, proto sledujte webové stránky a nástěnky, kde pro Vás budou aktualizovány. S tím může docházet i k přesunu, či zrušení některých akcí školy.

Organizace:

* Do budovy školy je povolen vstup pouze osobám bez respiračního onemocnění, zvýšené teploty a jiných příznaků virového onemocnění.

* Pokud dítě trpí alergií, jejíž projevy jsou zaměnitelné s respiračním onemocněním, je nutné tento fakt doložit lékařskou zprávou. V opačném případě nebude možné dítě do školy přijmout.

* 1 dítě doprovází po budově pouze 1 osoba a tato se v budově zdržuje pouze po nezbytně nutnou dobu.

* Po budově se osoba, doprovázející dítě, pohybuje výhradně v roušce. Při vstupu do budovy vždy použije dezinfekci na ruce.

* Děti nemusí používat roušku, ani dezinfekci (ruce si děti umyjí po vstupu do třídy)

* Pokud se u dítěte během pobytu v mateřské projeví známky nemoci, škola bude informovat zákonné zástupce dítěte a tito jsou povinni si své dítě v nejkratší možné době vyzvednout.

* 1 roušku (pro vaše dítě) v podepsaném igelitovém sáčku předejte ve své třídě.

V Praze, 27. srpna 2020
Alena Forejtová,DiS.
ředitelka mateřské školy

 

 18.08.2020 Zahájení provozu – školní rok 2020/2021
Informace ZDE

 

 01.07.2020 Oznámení o přerušení provozu Mateřské školy
Informace ZDE

 

 19.10.2020 Školní řád / Preschool regulations
Školní řád ZDE

Preschool regulations ZDE

Časový rozpis ZDE
Bezpečnostní kódový systém ZDE
Kdo se stará o Vaše děti ZDE
Kriteria pro zařazení a účast dítěte na akci školy ZDE
 

 30.05.2018 Dokumenty školy
Dokument o zpracování osobních údajů ve škole ke stažení ZDE

 

 13.08.2014 Desatero pro rodiče
Pro zobrazení kliknětě prosím zde
 

Mateřská škola Vladivostocká

Vladivostocká 8/1034, 100 00 Praha 10 – Vršovice
telefon: 267 310 633
e-mail: skolka@vladivostocka.cz

administrace