1.třída – červená Děti ve věku od 3,5 do 6 let

Ať jsme velcí nebo malí.
společně jsme kamarádi.
Někteří to už ve školce známe,
o sebe i kamarády se postaráme.

Společné činnosti dětí, vytváření a podporování pocitu sounáležitosti ke skupině, dokázat přijmout a poskytnout pomoc druhým.
Hra a skupinové činnosti jsou základním prostředkem rozvoje schopností a dovedností dětí.

Fotogalerie třídy ►
2.třída – zelená Děti ve věku od 3 do 4 let

Mámo, táto, poznáš to,
že už nejsem miminko?

Adaptace dětí na prostředí mateřské školy a kolektiv vrstevníků ve spolupráci s rodinou.
S ohledem na věk dětí a jejich individuální schopnosti a dovednosti přiměřenými nároky vést děti k samostatnosti v sebeobsluze, podporovat a rozvíjet vytváření základních hygienických a společenských návyků.
Stimulace a rozvoj smyslového vnímání.

Fotogalerie třídy ►
3.třída – modrá Děti ve věku od 3 do 4,5 let

Mámo, táto, poznáš to,
že už nejsem miminko?

Adaptace dětí na prostředí mateřské školy a kolektiv vrstevníků ve spolupráci s rodinou. S ohledem na věk dětí a jejich individuální schopnosti a dovednosti přiměřenými nároky vést děti k samostatnosti v sebeobsluze, podporovat a rozvíjet vytváření základních hygienických a společenských návyků. Stimulace a rozvoj smyslového vnímání.

Fotogalerie třídy ►
4.třída – žlutá Děti ve věku od 5 do 6 let

Mnozí se už známe,
novou třídu máme
a nové kamarády rádi přivítáme.
Někteří půjdeme za rok do školy,
hravě zvládneme všechny úkoly.

Společné činnosti dětí, vytváření a podporování pocitu sounáležitosti ke skupině, dokázat přijmout a poskytnout pomoc druhým.Fotogalerie třídy ►
5.třída – oranžová Děti ve věku od 3,5 do 5 let

Malí, velcí kamarádi,
všichni se tu máme rádi,
I když nejsme školáci,
umíme vzít za práci.

Rozvoj osobnosti dítěte prostřednictvím mnoha činností. Vytváření pocitu sounáležitosti s ostatními třídami, účast na akcích školy.
S ohledem na věk dětí a jejich individuální schopnosti a dovednosti přiměřenými nároky vést děti k samostatnosti v sebeobsluze, podporovat a rozvíjet vytváření základních hygienických a společenských návyků.
Fotogalerie třídy ►
6.třída – světle modrá Děti ve věku od 5 do 7 let

To, co ještě neumím,
rád se ve školce naučím
Někteří půjdeme za rok do školy,
hravě zvládneme všechny úkoly.

Kombinace a prolínání činností pohybových, estetických i poznávacích.
Zdravý životní styl - vytváření představ a realizace v denním programu dětí (pohyb, otužování, stravování, relaxace).


Fotogalerie třídy ►

Mateřská škola Vladivostocká

Vladivostocká 8/1034, 100 00 Praha 10 – Vršovice
telefon: 267 310 633
e-mail: skolka@vladivostocka.cz

administrace