Program

Line

Denní režim

Line

Organizace činností při vzdělávání dětí

 

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního a třídního programu probíhá

v průběhu dne v době provozu mateřské školy.

 

Denní režim jednotlivých tříd vychází z programového zaměření dané třídy a z věkového složení dětí ve třídě.

Základem pro rozvržení činností v denním režim jednotlivých tříd je níže uvedený doporučený časový harmonogram činností, aktivit, stravování a odpočinku dětí.

 

06:30 - 08:15

Line

Doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí pedagogickým pracovníkům

k předškolnímu vzdělávání. Děti vykonávají volné spontánní zájmové aktivity, zařadit lze řízenou činnost nebo individuální práci s dítětem a volné činnosti a aktivity dětí řízené učitelkou/učitelem zaměřené především na hry a zájmovou činnost.

Budova se uzavírá v 8:40 hod.

 

08:15 - 09:00

Line

Pohybové aktivity s využitím tělovýchovného náčiní a nářadí, netradiční pohybové aktivity a činnosti s doprovodem hudby v interiéru mateřské školy, na školní zahradě nebo sportovištích mimo budovu školy.

 

09:00 - 09:20

Line

Osobní hygiena, dopolední přesnídávka.

 

09:20 - 09:50

Line

Řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj prováděné podle třídního vzdělávacího programu, v souladu se zaměřením jednotlivých tříd a se školním vzdělávacím programem.

 

09:50 - 10:00

Line

Osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku.

 

10:00 - 12:00

Line

Pobyt dětí venku, při kterém probíhají zejména spontánní hry a činnosti dětí, řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy).

Délku doby pobytu venku lze upravit v zimním a letním období s ohledem na venkovní teplotu. Pobyt venku může být výrazně zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických a povětrnostních podmínkách a při vzniku smogové situace nebo nepříznivém slunečním ozónu udržujícím se při zemi v době slunečního záření.

 

12:00 - 12:30

Line

Příprava na oběd, oběd a osobní hygiena dětí.

 

12:30 -14:00

Line

Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku, zájmové činnosti.

 

14:00 -14:30

Line

Osobní hygiena, odpolední svačina.

 

14:30 - 17:00

Line

Volné činnosti a aktivity dětí řízené učitelkou/učitelem zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, zařadit lze individuální práci s dítětem. V případě příznivého počasí mohou aktivity probíhat na zahradě mateřské školy. Tato doba je určena pro přebírání dětí zákonnými zástupci.

 

Informace k zápisu

Jak přihlásit dítě k zápisu?

Rádi přivítáme nové děti v naší školce!

více informací
To Top